KT KZEiR SW przy COSSW
www.emerycicossw.pl.tl

KT KZEiR SW przy COSSW

 

KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW SW

KOŁO TERENOWE
przy 

CENTRALNYM OŚRODKU
SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

42-110 Popoów• Kule 2
Telefon: 34 310 40 30 • Faks: 34 310 36 53
www.emerycicossw.pl.tl,  www.kzeirsw.pl


Koło Emerytów działa od 1991 roku.

Zrzesza 270 emerytów wywodzących się w przeważającej części z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, w tym 133 osoby są członkami Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Mamy też 20 emerytek i emerytów pracowników cywilnych.

W dniu 28.02.2020 r na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd Koła Emerytów i Zarząd Koła Terenowego KZEiRSW w następującym składzie:

1. Krzysztof Jackowski - Przewodniczący,
2. Ewa Prokopczak      - wiceprzewodnicząca, sekretarz,
3. Jolanta Jasiukiewicz - członek,
4. Bogdan Kowalczyk   - członek,
5. Arkadiusz Glapa       - członek.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  1. Gizela Chajduk

  2. Krystyna Błaszczyk

  3. Jarosław Ratajczyk - przewodniczący

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja